PRIVACYVERKLARING WEBSITE IMAGINE NATION

WAAROM VERZAMELT EN GEBRUIKT IMAGINE NATION UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt
  • Het verlenen van onze service
  • Het verbeteren van de website
  • Houd er rekening mee dat onze website links kan bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beveiligings- en/of privacybeleid van de websites van derden. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaring van derde partijen goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens met hen deelt

WAT VOOR PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT IMAGINE NATION?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Wanneer u contact met ons opneemt kunnen wij de hierna genoemde gegevens van u verzamelen om uw zo goed mogelijk van dienst te zijn: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en uw betaalgegevens (zoals uw bankrekeningnummer of creditcard nummer).

Persoonsgegevens van anderen die u aan ons verstrekt

We wijzen u er op dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de mensen waarvan u persoonsgegevens via de website aan ons verstrekt bewust te maken van hoe Imagine Nation hun persoonsgegevens gebruikt en dat zij accepteren hoe Imagine Nation hun persoonsgegevens gebruikt (zoals beschreven in deze Privacyverklaring).

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u de website gebruikt kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens zoals uw IP adres, browsertype en besturingssysteem passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en over de informatie waarnaar u zocht en die u inkeek. Dit soort informatie wordt verzameld om de website beter af te stemmen op uw specifieke belangstelling en wensen.

GOOGLE ANALYTICS

Imagine Nation heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Uw gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. De functionaliteit ‘gegevens delen’ met Google, is uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

HOE DEELT IMAGINE NATION UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) om met u te communiceren. Dit betreft bijvoorbeeld het versturen van e-mails, het analyseren van gegevens en het verwerken van betalingen. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten aan u te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

HOE LANG BEWAART IMAGINE NATION UW GEGEVENS EN HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN?

Wilt u uw persoonsgegevens verbeteren? Dat kan door te mailen naar: info@imaginenation.nl

Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen? Dat kan door te mailen naar: info@imaginenation.nl

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dat kan door te mailen naar: info@imaginenation.nl

U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Imagine Nation. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

De besloten vennootschap Imagine Nation B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1261 XS) Blaricum, aan de Meentweg37E-8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56157363, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website.